• Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

  • Şahinler Toprak Beton

Şahinler Beton

Hazır Beton Standartları

HAZIR BETON İLE İLGİLİ STANDARTLAR

Standartların İsimleri Standartların TS
Numaraları
Çimento Deney Metotları-Çimentonun Kimyasal Analizi TS EN 196-2
Çimento-Bölüm 1:Genel çimentolar-Bileşim,özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN 197-1
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler-Bölüm 1:Tane Büyüklüğü Dağılım Tayini-Eleme metodu TS 3530 EN 933-1
Kimyasal Katkılar-Beton,harç ve şerbet için Bölüm 2:Beton katkıları-Tarifler,özellikler,uygunluk,işaretleme ve etiketleme TS EN 934-2
Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler Bölüm 3:Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini TS EN 1097-3
Beton agregalarında özgül ağırlık ve su emme oranı tayini TS 3526
Beton-Taze beton deneyleri Bölüm 1:Numune alma TS EN 12350-1
Beton-Taze beton deneyleri Bölüm 2:Çökme (slump)deneyi TS EN 12350-2
Beton-Taze beton deneyleri-Bölüm 5:Yayılma tablası deneyi TS EN 12350-5
Beton-Taze beton deneyleri Bölüm 6:Yoğunluk TS EN 12350-6
Beton-Taze beton deneyleri Bölüm 7:Hava muhtevasının tayini-Basınç metotları TS EN 12350-7
Beton-Sertleşmiş beton deneyleri-Bölüm 1:Deney numunesi ve kalıplarının şekil,boyut ve diğer özellikleri TS EN 12390-1
Beton-Sertleşmiş beton deneyleri-Bölüm 2:Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin yapımı ve küre tabi tutulması TS EN 12390-2
Beton-Deney numunelerinin basınç dayanımı tayini TS 3114 , ISO 4012
Beton-Sertleşmiş beton deneyleri-Bölüm 6:Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini TS EN 12390-6
Beton-Sertleşmiş beton deneyleri-Bölüm 7:Sertleşmiş betonun yoğunluğunun tayini TS EN 12390-7
Beton agregaları TS 706